Chè entè-inivèsitè Etid karibeyen


Sit lansman

 

 

 

Yon inisyativ ‘CORPUCA'


Chè entè-inivèsitè Etid karibeyen ('CIEC', an fransè) se yon dispozitif Konferans Rektè ak Prezidan Inivèsite Karayib la (‘CORPUCA', an fransè) monte epi soutni. Inivèsite ‘CORPUCA' yo manm Ajans Inivèsitè Frankofoni (‘AUF’, an fransè). Prensipal objektif 'CIEC' se fasilite devlopman ak kolaborasyon nan domèn ansèyman siperyè avèk rechèch nan kad enstitisyon inivèsité ki ap fonksyone nan Gran Karayib la (Meksik, peyi Amerik santral yo, peyi ak teritwa zile Karayib yo, Kolonbi, Venezyela, Giyàn fransè, Giyàn anglè ak Sirinam) avèk patnè yo.

Pi espesifikman, 'CIEC' vize monte epi egzekite yon seri pwogram fòmasyon avèk pwojè rechèch, fasilite mobilite etidyan nan nivo mastè ak doktora, avèk pwofesè ak chèchè, apiye difizyon avèk piblikasyon syantifik. Li vize òganize divès manifestasyon syantifik tankou senpozyòm, konferans, kongrè, kolòk ki genyen rapò avèk devlopman ekonomik, soyal, kiltirèl e enstitisyonèl nan espas Gran Karayib la. Konsa, li vize pou li favorize:

  • yon pèspektiv transdisiplinè;
  • yon koperasyon entè-enstitisyonèl e rejyonal;
  • yon apwòch entèkiltirèl e miltileng.